סדנאות להתפתחות ניהולית

מגוון הסדנאות והקורסים שיש לנו להציע לצוות המנהלים בסביבה קמעונאית

מנהל מנהיג