סדנת מנהל מנהיג

מנהיג הוא אדם הרותם את סביבתו להישגיות ומצוינות באמצעות דוגמא אישית ואינטליגנציה תקשורתית גבוהה.
ארגון מצליח הוא ארגון המשכיל לפתח את מנהליו להיות חונכים ומאמנים לאיכות והישגיות.
אנו בברקוד. גאים בדרכנו הייחודית לפיתוח סביבה ארגונית מצליחה הפועלת מתוך מצוינות ויוצרת תוצאות מעבר לסביר.

מטרות התהליך
1. הטמעת כלים תקשורתיים מעולים למנהלים בארגון.
2. הקניית כלי חניכה ואימון.
3. יצירת פעולה ניהולית אפקטיבית המבוססת על דוגמא אישית.
4. הגברת שביעות הרצון והמוטיבציה של עובדי הארגון.
5. שיפור התוצאות העסקיות.
6. יצירת חזון ומערכת יעדים מפורטת לכל סניף ולרשת בכלל.

 

סדנת מנהל מנהיג איך להפוך את המנהל למנהיג הרותם את העובדים להשגת התוצאות והיעדים
מנהל מנהיג