סדנה לניהול משוב איכותי

י

משוב הוא תהליך התחזוקה היעיל, הזמין והאפקטיבי ביותר
הקיים בכל מסגרת בה שיתוף פעולה הוא מרכיב מרכזי.
בעיקרו – הסתכלות משותפת על היקום הפיסי (= התוצאות) ומיקוד משותף לשיפורן. הדרך לשיפור תוצאות עוברת דרך תיקון הליקויים, דרך לקיחת אחריות אישית של המשתתפים, וכן חיזוק האיכויות וההצלחות הקיימות. התהליך יוצר ניקיון, בהירות, ערנות ומרחב מחייב של תיקון והכל ברוח חיובית ומפרגנת.
הסדנה עוברת דרך התנסות מעשית בכלי ואף יכולה לשמש תהליך משוב ממשי לקבוצה קיימת ו/או תהליך קיים.

ניהול משוב איכותי לעובדים