סדנה לבניית תכנית הצלחה לצוות/אדם בודד

תכנית הצלחה איכותית בנויה מארבעה חלקים:

  • ערך מוביל – גישת ההצלחה שממנה מונע כל אדם (מנהל או עובד) לעבר היעדים שהציב לעצמו.
  • יעד – יעדים הישגיים, בלתי סבירים שאליהם הוא מכוון.
  • הגדרות עשיה – פעולות הנמצאות בשליטתו הבלעדית של האדם אשר באמצעותן הוא מצמצם את הפער לעבר יעדיו.
  • עקרון ההצלחה החשוב ביותר – "עקרון העמידה במילה" – מה שאני אומר, אני מתכוון וגם עושה וכשלא מצליח לי – ממהר להודות בטעות, להצהיר מחויבות מחדש, לתקן ולעשות שוב.

 

סדנה לבניית תכנית הצלחה להשגת יעדים איך להיות מנהל מצליחן
תכנית הצלחה לצוות או מנהל בודד